دانلود کتاب های دانشگاه شیراز دانلود کتاب های دانشگاه شیراز

%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C بازگشت

سنجش طراحی شهری

رید اوینگ , اتو کلمنت , دکتر علی سلطانی , پریسا زارع ,
%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2 بازگشت

تذکره شعرای دارالعلم شیراز

فرصت الدوله شیرازی , دکتر منصور رستگار فسایی ,
%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D8%AF1 بازگشت

ژنتیک مولکولی حشرات مقدمه ای براصول و کاربردها جلد1

مارجوری ا.هوی , دکتر مریم آلعصفور , دکتر لیدا فکرت ,
%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87 بازگشت

حسابداری مدیریت پیشرفته

رابرت مگی , دکتر محمد نمازی , شهلا ابراهیمی ,
%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%86%D8%AF%D9%86%E2%80%8E%D9%87%D8%A7 بازگشت

عملیات حرارتی فولادها و چدن‎ها

دکتر کمال جانقربان , دکتر الهام کتویی زاده ,
%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88 بازگشت

دفترچه راهنمای آزمون بندر گشتالت دو

گری برنیگان و اسکات دکر , دکتر حبیب هادیان فرد ,
%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86 بازگشت

اختلال نقص توجه و بیش فعالی در بزرگ‌سالان

سوزان یانگ و جسیکا برامهام , دکتر حبیب هادیان‌فرد , افروز بهرامیان , دکتر صغری استوار ,
%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C بازگشت

نارسایی در کارکردهای اجرایی

ربکا مویس , دکتر حبیب هادیان فرد , بهناز کیانی ,
%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-ADHD-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87 بازگشت

مدیریت ADHD در مدرسه

راسل بارکلی , دکتر حبیب هادیان فرد , بهناز کیانی ,
%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7 بازگشت

زیست پالایی اصول و کاربردها

دکتر داریوش مولا , مهندس کیومرث هوشیار ,
%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF بازگشت

خواص مکانیکی مواد

دکتر کمال جانقربان , مهندس سحر زیرکی ,
%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA بازگشت

هنر و علم خلاقیت

دکتر سید علی اصغر مسدد , جورج اف. نلر ,
{"id":186,"title":"دانشگاه شیراز","manager":"دکتر سید مجتبی زبرجد","shaba":"5298274193","bank_name":"ملت","description":null,"ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/su","token":"e1b8c5d2339382f2","slug":"su","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"دانشگاه شیراز","email":"markaz.nashr.2@gmail.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":"9173399194","token":"3d2c915862bdbc89","oauth_provider":null,"address":"شیراز ابتدای بلوار جمهوری جام جم ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز","postal_code":"7194684471","invite_code":"rzcv6e","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2021-06-02 12:05:59","updated_at":"2021-06-02 12:09:39","bazaar_credit":0,"description":"markaz.nashr.2@gmail.com"},"city":{"title":"شیراز","token":"0ae6b5d3dfc02177"}}

خرید یا کرایه
cancel
19