1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. مهندسی محیط زیست
  4. بوم شناسی
  5. کتاب بوم شناسی عمومی

کتاب بوم شناسی عمومی


نویسندگان : دکتر منصور تقوایی , دکتر غلامرضا محسن آبادی


درباره کتاب بوم شناسی عمومی

بشر بعد از حضور روی زمین، برای رفع نیازها و احتیاجات خود ناگزیر بوده با محیط پیرامونش ارتباط داشته باشد. این رابطه هم‌چنان ادامه دارد و تا ابد ادامه خواهد داشت. اما این ارتباط، روز به روز تبدیل به ارتباط خصمانه‌تری شده و مشکلات بی¬شماری را پدید آورده است. نتیجه نهایی استفاده بشر از تکنولوژی، پیامدهای رضایت¬بخشی را به همراه نداشته است.

حفظ محیط زیست از مهم‌ترین مسایل برای تداوم حیات انسان بر روی کره زمین است و در همین راستا، تمام رشته‌های تحصیلی مرتبط با محیط زیست که در این امر خطیر سهیم می‌باشند، ملزم به شناخت بیشتر طبیعت و روابط بین اجزا آن شده¬اند. علم بوم‌شناسی، در مقایسه با سایر شاخه‌های زیست‌شناسی، نقش بیشتری در مطالعه و بررسی این موضوعات دارد. این کتاب در این راستا می‌تواند یاریگر پژوهشگران باشد.

"

سال
۱۳۹۹
تعداد صفحات
۱۹۴
شابک
978-964-462-544-2
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19