1. بوکت
  2. هنر
  3. سینما
  4. آشنائی با متون ادبیات فارسی
  5. کتاب تذکره شعرای دارالعلم شیراز

تذکره شعرای دارالعلم شیراز


نویسنده : فرصت الدوله شیرازی

مترجم : دکتر منصور رستگار فسایی


درباره کتاب تذکره شعرای دارالعلم شیراز

«تذکره‌ی شعرای دارالعلم شیراز»، بخشی است از کتاب «دریای کبیر» اثر عظیم دایرهالمعارف گونه فرصت الدوله شیرازی که به خطّ مولف در فاصله‌ی سال‌های 1314 و 1315 هجری قمری، تالیف شده است و در آن احوال و اشعار 128 تن از شعرای معاصر فرصت که اغلب مقیم شیراز بوده‌اند، فراهم آمده است

سال
۱۳۹۹
تعداد صفحات
۳۱۸
شابک
978-964-462-253-3
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19