1. بوکت
  2. هنر
  3. طراحی شهری
  4. تجارب جهانی طراحی شهری(سمینار)
  5. کتاب سنجش طراحی شهری

کتاب سنجش طراحی شهری


نویسندگان : رید اوینگ , اتو کلمنت

مترجمان : دکتر علی سلطانی , پریسا زارع


درباره کتاب سنجش طراحی شهری

در این کتاب تعاریف عملکردی و دستور کار سنجش پنج کیفیت طراحی شهری تصویر پذیری محوریت بستنی مقیاس انسانی شفافیت و پیچیدگی آورده شده است حاصل این پژوهش ابزاری جهت ارزیابی میدانی این کیفیت ها با توجه به مفاهیم معماری طراحی شهری و برنامه ریزی شهری است افزون بر این خوانندگان این کتاب قادر خواهند بود که دستورالعمل تصویری و مرحله به مرحله استفاده از این ابزار و نحوه امتیاز دهی به هر کدام از کیفیت های شهری را به دست آورد.

سال
۱۴۰۰
تعداد صفحات
۲۲۰
شابک
978-964-462-543-5
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19