1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. کارشناسی اقتصاد کشاورزی
  4. اصول ترویج و آموزش کشاورزی
  5. کتاب کاربرد فناوری های نوین در کشاورزی

کتاب کاربرد فناوری های نوین در کشاورزی


نویسندگان : علی رضا حسنی بافرانی , مهدی نیک خواه ممان , هادی صایبی منفرد


درباره کتاب کاربرد فناوری های نوین در کشاورزی

کتاب حاضر به معرفی فناوری های متنوع در حوزه کشاورزی و روش های کاربردی در حوزه زیست فناوری پرداخته است و نگاهی نو به فناوری های هسته ای و رایانه ای در این زمینه دارد.

سال
۱۳۹۸
تعداد صفحات
۱۷۶
شابک
978-600-5607-94-9
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19