1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. جغرافیا و دفاع مقدس
  4. آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس
  5. کتاب معارف اسلامی کاربردی درحوزه هنر

معارف اسلامی کاربردی درحوزه هنر


نویسندگان : سید عباس موسوی , صالح قنادی


درباره کتاب معارف اسلامی کاربردی درحوزه هنر

در این درسنامه که شامل دو بخش است.به مقوله ی هنر در معارف با هدف تجربه حس دینداری همراه با دلیل و منطق و آمیختگی علم و ایمان پرداخته شده است.

سال
۱۳۹۹
تعداد صفحات
۷۵
شابک
978-622-963923-8
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19