1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. کارآفرینی گرایش توسعه
  4. توسعه فرصتهای کارآفرینی
  5. کتاب کارآفرینی

کارآفرینی


نویسنده : محمود احمدپور داریانی


درباره کتاب کارآفرینی

امروزه به کارآفرینی برخلاف گذشته که امری ذاتی و مبتکرانه بود، به منزله ی یک رشته ی علمی نگاه می شود و آموزش ویژگی های آن مبتنی بر دامنه ی وسیعی از شایستگی ها و توانمندی هاست که عرصه ی آن بسیار وسیع تر از کسب و کار است.

سال
۱۳۹۹
تعداد صفحات
۳۳۸
شابک
9786005607413
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب کارآفرینیدرس‌ها

توسعه فرصتهای کارآفرینی اصول کارآفرینی آشنایی با قوانین و خوداشتغالی و کارآفرینی بازاریابی نوآورانه و کارآفرینی تشخیص فرصتهای کارآفرینی تئوری های مدیریت کارآفرینی تئوریهای کارآفرینی تئوری‌های مدیریت کارآفرینی روش تحقیق در کارآفرینی فناوری اطلاعات و کارآفرینی سازمانی کارآفرینی کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات کارآفرینی در سنجش از دور و GIS کارآفرینی در هنرهای دستی کارآفرینی عمومی مبانی کارآفرینی مبانی و نظریه های کارآفرینی مدیریت استراتژیک کارآفرینی مدیریت کارآفرینی سازمانی

رشته ها

کارآفرینی گرایش توسعه مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات مدیریت کسب و کار گرایش عملیات و زنجیره تامین مدیریت کسب و کار گرایش فناوری مدیریت کسب و کار گرایش مالی مهندسی باغبانی مهندسی علوم باغبانی مدیریت بازرگانی گرایش کار آفرینی کارآفرینی گرایش بین الملل کارآفرینی گرایش سازمانی کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید جغرافیا جغرافیا (گرایش GIS) صنایع دستی مهندسی محیط زیست آمار و کاربردها

گروه های تحصیلی

علوم انسانی علوم تجربی هنر فنی و مهندسی


خرید یا کرایه
cancel
19