1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. مطالعات اوقات فراغت
  4. روش تحقیق کیفی پیشرفته
  5. کتاب تیوری سازی داده بنیاد و نرم افزار Atlas ti

کتاب تیوری سازی داده بنیاد و نرم افزار Atlas ti


نویسندگان : دکتر سید رضا سید جوادین , دکتر محمد رحیم اسفیدانی


درباره کتاب تیوری سازی داده بنیاد و نرم افزار Atlas ti

نیاز جامعه علمی و پژوهشی به توسعه مدل های نظری و بنیادی و ضرورت توسعه این مدل ها با توجه به شرایط بومی کشور در بخش های مختلف بازرگانی و اقتصادی از ضرورت های علمی و درون زا کردن آن در کشور است. این امر نیازمند تجهیز مراکز دانشگاهی به روش های تحقیقات بنیادی است که این موضوع کمتر در محافل دانشگاهی و پژوهشی مورد توجه قرار گرفته است. تیوری سازی داده بنیاد از جمله روش های تحقیقات

کیفی است که می تواند در توسه مدل های نظری در حوزه های مختلف علمی مورد استفاده قرار گیرد. در این روش تحقیق، ضمن توجه خاص به توسعه تیوری بر مبنای داده های میدانی، تلاش می شود تا ذهن محقق از محدودیت های موجود در سایر روش های تحقیقاتی آزاد گردد و براساس داده های جمع آوری شده، مدل نظری خود را بسط دهد. هر چند که برای تحلیل داده های کیفی، روش های متعددی ارایه شده است اما، تیوری سازی داده بنیاد دارای ویژگی های منحصر به فردی در روش نمونه گیری، روش تحلیل داده ها و رسیدن به کفایت تیوریک) است که باعث می شود محقق با بکارگیری قابلیت های این روش، فارغ از محدودیت های موجود در سایر روش های تحقیقاتی، به تحلیل داده های خود بپردازد. نرم افزار Atls ti نیز یکی از نرم افزارهایی است که در این خصوص می تواند با استفاده از آن، داده های خود را تجزیه و تحلیل نمایند.

است. این کتاب ضمن تشریح مبانی فلسفی این نوع از تحقیقات، با آموزش نرم افزار مربوطه می تواند به پژوهشگران حوزه های مختلف علمی کمک نماید تا به توسعه مبانی نظری رشته علمی خود بپردازند و بیشک توسعه مبانی علمی در هر رشته ای، نقطه آغازینی بر توسعه آن علم و ایجاد حرکت جدیدی در آن رشته علمی خواهد بود.

سال
۱۳۸۹
تعداد صفحات
۱۷۴
شابک
9789644693144
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19