1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. مدیریت مناطق خشک و بیابانی
  4. گیاهشناسی
  5. کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 14: تیره بارهنگ

فلور (فارسی) ایران شماره 14: تیره بارهنگ


نویسنده : مهین جانی قربان


درباره کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 14: تیره بارهنگ

مخاطبان در این کتاب با تیره بارهنگ، گونه‌های مختلف و پراکندگی جغرافیایی آن در ایران و جهان آشنا می‌شوند. مطالب کتاب که گاه به انگلیسی تدوین شده با طرح‌هایی سیاه و سپید از گونه‌های معرفی شده، در هم آمیخته است.

سال
۱۳۷۴
تعداد صفحات
۵۷
شابک
1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 14: تیره بارهنگدرس‌ها

گیاهشناسی

رشته ها

مدیریت مناطق خشک و بیابانی

گروه های تحصیلی

علوم تجربی


خرید یا کرایه
cancel
19