1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی مکانیک بیوسیستم
  4. بهینه سازی فرآیندهای صنایع غذایی
  5. کتاب فراوری روغن‌های خوراکی

فراوری روغن‌های خوراکی


نویسنده : ریچارد ج. همیلتون

مترجمان : دکتر مهدی کدیور , مهندسی امیر حسین گلی


درباره کتاب فراوری روغن‌های خوراکی

.

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۳۲۳
شابک
9648476306
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19