1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب ترکیبهای شیمیایی در گیاهان دارویی جلد اول

ترکیبهای شیمیایی در گیاهان دارویی جلد اول


نویسندگان : محمدباقر رضایی , کامکار جایمند


درباره کتاب ترکیبهای شیمیایی در گیاهان دارویی جلد اول

مجموعه حاضر در مورد ترکیب های شیمیایی گونه های مهم گیاهان دارویی تالیف، تدوین و ارایه گردیده است. منابع و مآخذ معتبری که در این چارچوب وجود داشته اند مورد بررسی قرار گرفته اند که حاصل آن هم اینک (سال نشر کتاب) در دسترس علاقه مندان و محققان این رشته از معرفت بشری قرار گرفته است

سال
۱۳۷۵
تعداد صفحات
۱۷۰
شابک
1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19