1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 4: تیره نارون

فلور (فارسی) ایران شماره 4: تیره نارون


نویسنده : محبوبه خاتم ساز


درباره کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 4: تیره نارون

مخاطبان در این کتاب با تیره نارون گونه‌های مختلف و پراکندگی جغرافیایی آن در ایران و جهان آشنا می‌شوند. این کتاب با طرح‌هایی سیاه و سپید و نقشه انتشار گونه‌ها همراه است.

سال
۱۳۶۹
تعداد صفحات
۲۸
شابک
1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19