1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. کارآفرینی گرایش توسعه
  4. برنامه ریزی یکپارجه توسعه ملی بخشی منطقه ای محلی
  5. کتاب گزیده برنامه پنجم توسعه کشور در بخش بازرگانی

گزیده برنامه پنجم توسعه کشور در بخش بازرگانی


نویسنده : مهندس حمیدرضا قربانزاده کریمی


درباره کتاب گزیده برنامه پنجم توسعه کشور در بخش بازرگانی

برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران، به مجموعه برنامه های میان مدتی گفته می شود که به صورت پنج ساله و توسط دولت تنظیم شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد. این برنامه ها به عنوان قانون زیربنایی و ساختاری کشور، راهنمای تدوین بسیاری از قوانین و مقررات بعدی و مسایل اجرایی کشور خواهند بود. به دلیل شرایط خاص سال های اولیه پس از انقلاب و جنگ تحمیلی هشت ساله، عملا همه امکانات کشور درگیر جنگ بود و فرصتی برای تدوین برنامه وجود نداشت. لذا نخستین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سال 1367 با تلاش و پیگیری سازمان برنامه و بودجه (وقت) و تعامل مناسب مجلس شورای اسلامی برای دوره های پنج ساله به تصویب رسید که اساس آن بر بازسازی های پس از جنگ و توزیع متناسب امکانات در کشور بنا نهاده شده بود. بطور کلی تا سال 1388، چهار برنامه توسعه در کشور اجرا گردید که با فراز و نشیب های مختلف در بسیاری از بخشها، موجب پیشرفت و توسعه اقتصادی گردید؛ اما چالش ها و مشکلاتی نیز در حین اجرای برنامه ها بوجود آمد که این موضوع، دستمایه دولت و مجلس گردید تا در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور که مصوب گردیده بود؛ نسبت به تهیه، تبیین و تصویب برنامه پنجم توسعه کشور، اقدام جدی و موثرتری نمایند. از اینروی برنامه پنجم توسعه که از سال 1390 شروع می شود، مبنای حرکت کشور به سمت پیشرفت (با توجه به نامگذاری این دهه به عنوان دهه پیشرفت و عدالت توسط مقام معظم رهبری) خواهد بود. لذا شایسته است با توجه به اهمیت بخش بازرگانی کشور و نقش وزارت بازرگانی در پیشبرد اهداف و برنامه های تعریف شده، نسبت به ترسیم و تبیین وظایف واگذار شده، جهت گیری مناسب و اقدامات کلیدی صورت گیرد. در این گزارش، دفتر برنامه ریزی و توسعه موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی سعی نموده است خلاصه ای از سیاستهای کلی و قانون برنامه پنجم توسعه کشور و همچنین خلاصه ای از موارد مرتبط با بازرگانی و تجارت در آنها، جهت بهره برداری دست اندرکاران بخش بازرگانی و به خصوص مدیران ارشد وزارت بازرگانی ارایه نماید.

سال
۱۳۹۰
تعداد صفحات
۷۷
شابک
97896446800000
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب گزیده برنامه پنجم توسعه کشور در بخش بازرگانیکتاب‌های مشابه کتاب گزیده برنامه پنجم توسعه کشور در بخش بازرگانی


خرید یا کرایه
cancel
19