1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. مدیریت و بازرگانی دریایی
  4. بهره وری سازمانی
  5. کتاب بهره وری ، یک الزام

بهره وری ، یک الزام


نویسنده : دایانا فارل

مترجم : مصطفی ثقفی


درباره کتاب بهره وری ، یک الزام

تاکید کتاب حاضر عمدتا بر شناسایی نقاط قوت و ضعف بخش های اقتصادی و رفع موانع رشد رقابت در این بخش ها از طریق بازبینی انبوه مقررات محدود کننده، اصلاح مقررات و بهبود فضای کسب و کار و ارتقای بهره وری عوامل تولید است.

مرکز مطالعات بهبود بهره وری بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در راستای تمرکز بیشتر بر تحقیقات و مطالعات بهره وری و هدف گیری ماموریت های مستقیم در ارتقای بهره وری و رقابت پذیری بخش بازرگانی و تمرکز این ماموریت ها، این فعالیت ها را به صورت ایجاد دوره های آموزشی، اجرای پروژه های تحقیقاتی، اندازه گیری و مدیریتی و بالاخره انتشار مجموعه ای از تالیفات و ترجمه های مفید در این زمینه تشدید و ساماندهی کرده است.

کتاب پیش رو که ترجمه آن از نظر خوانندگان می گذرد پس از انتشار (بررسی تجربیات کشورهای منتخب در ارتقای بهره وری بخش بازرگانی) و (بهبود مدیریت کیفیت) و مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل کارایی و بهره وری) چهارمین کتاب از نوع ترجمه است که برای فرهنگ سازی و درک ضرورت و نیاز به بهره وری و کارایی بنگاه به مدیران و کارشناسان تقدیم می شود.

سال
۱۳۸۹
تعداد صفحات
۲۰۴
شابک
9789644693403
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19