1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب مقدمه‌ای بر گلسنگهای ایران

مقدمه‌ای بر گلسنگهای ایران


نویسنده : علیاصغرمعصومیو سیدرضاصفوی


درباره کتاب مقدمه‌ای بر گلسنگهای ایران

کتاب حاضر بخشی از دستاورد اجرای طرح تحقیقات “جمع آوری و شناسایی گلسنگ های ایران” است که طی 5 سال در بخش تحقیقات گیاه شناسی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور اجرا گردیده است و به عنوان اولین کتاب فارسی در زمینه شناسایی و رده بندی گلسنگ های ایران به تمامی علاقه مندان دانش گلسنگ شناسی در کشور تقدیم می شود..

سال
۱۳۸۸
تعداد صفحات
۲۸۰
شابک
978-964-473-312-3
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب مقدمه‌ای بر گلسنگهای ایرانکتاب‌های مشابه کتاب مقدمه‌ای بر گلسنگهای ایران


خرید یا کرایه
cancel
19