1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
  4. توسعه سازمانی
  5. کتاب بهبود و توسعه سازمان‌های پژوهشی

بهبود و توسعه سازمان‌های پژوهشی


نویسندگان : حسن صراف جوشقانی , حمیدرضا قربانزاده کریمی


درباره کتاب بهبود و توسعه سازمان‌های پژوهشی

کتاب حاضر تلاشی به‌سوی مدیریت دانش کاربردی با انتقال تجربیات پیشین و ارایه آخرین یافته‌های موجود در زمینه بهبود و توسعه سازمان‌های پژوهشی می‌باشد. با توجه به وضعیت سازمان‌های پژوهشی، نحوه ارایه مطالب کتاب مطابق با بخش‌ها و حوزه‌های در اولویت سازمان‌های پژوهشی بوده و سعی شده هر فصل مقدمه فصل بعدی باشد تا پیوستگی مطالب تا انتها برای خواننده حفظ شود.

سال
۱۳۹۶
تعداد صفحات
۳۵۱
شابک
9789644685989
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران



سوالات متداول


نحوه کرایه ایبوک 6 ماهه کتاب بهبود و توسعه سازمان‌های پژوهشی به چه صورت است ؟

شما می توانید کتاب بهبود و توسعه سازمان‌های پژوهشی را با قیمت ۳۴‌,‌۵۰۰ تومان از طریق بوکت کرایه کنید

نحوه کرایه ایبوک 3 ماهه کتاب بهبود و توسعه سازمان‌های پژوهشی به چه صورت است ؟

شما می توانید کتاب بهبود و توسعه سازمان‌های پژوهشی را با قیمت ۲۸‌,‌۷۵۰ تومان از طریق بوکت کرایه کنید

نحوه خرید ایبوک کتاب بهبود و توسعه سازمان‌های پژوهشی به چه صورت است ؟

شما می توانید کتاب بهبود و توسعه سازمان‌های پژوهشی را با قیمت ۵۷‌,‌۵۰۰ تومان از طریق بوکت خرید کنید

نسخه چاپی کتاب بهبود و توسعه سازمان‌های پژوهشی چه قیمتی دارد ؟

شما می توانید کتاب بهبود و توسعه سازمان‌های پژوهشی را با قیمت ۱۱۵‌,‌۰۰۰ تومان به صورت چاپی از طریق بوکت خرید نمایید

نویسندگان کتاب بهبود و توسعه سازمان‌های پژوهشی ؟

حسن صراف جوشقانی , حمیدرضا قربانزاده کریمی

درباره کتاب بهبود و توسعه سازمان‌های پژوهشی ؟

کتاب حاضر تلاشی به‌سوی مدیریت دانش کاربردی با انتقال تجربیات پیشین و ارایه آخرین یافته‌های موجود در زمینه بهبود و توسعه سازمان‌های پژوهشی می‌باشد. با توجه به وضعیت سازمان‌های پژوهشی، نحوه ارایه مطالب کتاب مطابق با بخش‌ها و حوزه‌های در اولویت سازمان‌های پژوهشی بوده و سعی شده هر فصل مقدمه فصل بعدی باشد تا پیوستگی مطالب تا انتها برای خواننده حفظ شود.

کتاب بهبود و توسعه سازمان‌های پژوهشی در چه سالی چاپ شده است ؟

۱۳۹۶

ناشر کتاب بهبود و توسعه سازمان‌های پژوهشی چه کسی است ؟

شرکت چاپ و نشر بازرگانی

کتاب بهبود و توسعه سازمان‌های پژوهشی در چه پلتفرم هایی قابل مطالعه است ؟

قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت

شابک کتاب بهبود و توسعه سازمان‌های پژوهشی چیست ؟

9789644685989

خرید یا کرایه
cancel
19