1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
  4. توسعه سازمانی
  5. کتاب بهبود و توسعه سازمان‌های پژوهشی

بهبود و توسعه سازمان‌های پژوهشی


نویسندگان : حسن صراف جوشقانی , حمیدرضا قربانزاده کریمی


درباره کتاب بهبود و توسعه سازمان‌های پژوهشی

کتاب حاضر تلاشی به‌سوی مدیریت دانش کاربردی با انتقال تجربیات پیشین و ارایه آخرین یافته‌های موجود در زمینه بهبود و توسعه سازمان‌های پژوهشی می‌باشد. با توجه به وضعیت سازمان‌های پژوهشی، نحوه ارایه مطالب کتاب مطابق با بخش‌ها و حوزه‌های در اولویت سازمان‌های پژوهشی بوده و سعی شده هر فصل مقدمه فصل بعدی باشد تا پیوستگی مطالب تا انتها برای خواننده حفظ شود.

سال
۱۳۹۶
تعداد صفحات
۳۵۱
شابک
9789644685989
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19