1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. تکنولوژی پرورش دام
  4. بیماری‌های دام
  5. کتاب راهنمای سریع بیماری های میکروبی و انگلی اسب

راهنمای سریع بیماری های میکروبی و انگلی اسب


نویسندگان : جی. آر. کارتر , پی. آ. پین , ای. دیویس

مترجمان : سکینه خنامانی فلاحتی‌پور , محمد خلیلی , سعیدرضا نوراللهی فرد


درباره کتاب راهنمای سریع بیماری های میکروبی و انگلی اسب

کتاب حاضر در واقع استخراجی از کتاب Animal Health نوشته Fort Dodge می باشد. این ویرایش جدید که نام آن تغییر نموده است، توسط دو تن از متخصصین مورد بازبینی قرار گرفته است. هدف اولیه کتاب فراهم نمودن یک منبع فشرده از نکات برجسته بیماری‌های میکربی و انگلی اسب، برای استفاده دامپزشکان، مخصوصا دامپزشکان بالینی، دانشجویان دامپزشکی و سایر خوانندگان می‌باشد. این کتاب شامل تشخیص بیماری‌های ایجاد شده به وسیله باکتری‌ها، قارچ‌ها، ویروس‌ها، تک یاخته‌ها، کرم‌ها و بندپایان است.

کتاب حاضر بر اساس دستیابی سریع، دسته‌بندی، خلاصه و ارایه شده است بنابراین برای تکنسین‌های آزمایشگاه و نیز دانشجویان دامپزشکی که خود را برای امتحان جامع آماده می کنند نیز مفید است. بیماری‌ها بر اساس اندام‌های درگیر نیز دسته‌بندی شده است. خواننده‌ها می‌توانند با یک نگاه سریع بر اندام‌ها، بیماری با بیماری‌های مورد نظر خود را بیابد. در انتهای هر بیماری نکات خلاصه ای آورده شده تا انتخاب راحت تر شود. فهرست الفبایی بیماری های میکروبی بحث شده در کتاب آورده شده است. بیماری های انگلی در بخش 2 مورد بحث قرار گرفته است. انتخاب، جمع آوری و ارایه نمونه ها جهت تشخیص، با ارایه جزییات در بخش 3 آورده شده است. این جنیه مهم از تشخیص معمولاً مورد غفلت واقع شده است. تمام بیماری‌های شایع مورد بحث در این کتاب با تاکید بر بیماری‌های شایع در آمریکای شمالی مورد بحث واقع شده است، گرچه اغلب این بیماری ها در سایر نقاط دنیا نیز وجود دارند.

سال
۱۳۸۹
تعداد صفحات
۲۲۵
شابک
9786942500925
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19