1. بوکت
 2. فنی و مهندسی
 3. علوم تصمیم و مهندسی دانش
 4. احتمال و آمار فازی
 5. کتاب منطق فازی و کاربردهای آن

منطق فازی و کاربردهای آن


نویسنده : دکتر اسفندیار اسلامی


درباره کتاب منطق فازی و کاربردهای آن

این کتاب به سه سوال پاسخ می‌دهد:

1- منطق چیست؟ منطق به مطالعه مفهوم (های) نتایج "منطقی" می پردازد. منطق با گزاره ها

جمله ها)، مجموعه گزاره ها و رابطه‌ی نتیجه منطقی بین آنها سروکار دارد. وظیفه منطق صوری نمایش همه اینها با حسابی خوش تعریف است که بر مبنای بررسی های دقیق قرار دارد. حسابهای منطقی متفاوت در تعریف شان از جملات و مفاهیم نتیجدی منطقی اختلاف دارند. آنها معمولا با نام های منطق‌های گزاره‌ای، منطق های محمولی، منطق‌های گزاره‌ای یا محمولی موجه، منطق های گزاره‌ای با محمولی چند ارزشی و غیره مشخص می گردند. غالبا یک حساب منطقی دو مفهوم از نتیجه منطقی را در بردارد: نحو (بر پایه مفهوم اثبات) و معنی (بر پایه مفهوم درستی)؛ بنابراین سوالات طبیعی در مورد صحت (آیا اثبات پذیری درستی را نتیجه می دهد؟) و تمامیت (آیا درستی اثبات پذیری را نتیجه می دهد؟) خودشان را مطرح می سازند.

2- فازی به چه معنی است؟ فازی در لغت به معنی تیره، کرکی، نامعلوم، تامین و مبهم است که در اکثر لغت نامه‌های انگلیسی به فارسی آمده‌اند. آن چه در این جا ما به آن می پردازیم، فازی بودن به معنی "ابهام" است. یک گزاره فازی دارای درجه ای از درستی است هر چند معمولا لغت "دقیق" در مقابل فازی به کار گرفته می شود ولی بعدا خواهیم دید که منطق فازی چند ارزشی را تعمیمی از منطق کلاسیک دقیق در نظر می گیریم.

مثال های استاندارد از گزاره‌های فازی متغیرهای زبانی را به کار می گیرند، به عنوان نمونه سن ارزش های ممکن شبیه جوان، میان سال و یا پیر دارد. جمله "مریض جوان است" با درجهای درست است. هر چه سن مریض (برحسب سال) کمتر باشد، جمله درست‌تر است. در هر صورت درستی یک گزاره فازی بر حسب درجه است.

در این جا باید به مرز دقیق "ابهام" و "عدم اطمینان" به عنوان درجه ای از اعتماد یا اعتقاد مثلا (احتمال) توجه نمود. اگر جمله بند قبل را با گزاره "مریض هفته آینده خوب می شود" مقایسه کنیم. دومی ممکن است به عنوان یک گزاره دقیق به این معنی که یا کاملا درست است یا کاملا نادرست در نظر گرفته شود. اما نمی‌دانیم که چه حالتی خواهد بود. ما ممکن است احتمالی (شانس، درجه ای از اعتقاد) داشته باشیم که جمله درست است؛ اما احتمال درجه ای از درستی نیست.

3- منطق فازی به چه چیزهایی اطلاق می شود؟ اصطلاح منطق فازی دو تعریف متفاوت دارد وسیع و محدود. ما در این جا نظر لطفی عسکرزاده را از مقدمه مقاله ای می آوریم که منطق فازی به معنی محدود FL یک سیستم منطقی است که هدف آن صوری سازی استدلال تقریبی است. به این معنی، منطق فازی توسیعی از منطق چند ارزشی است. هر چند که دستور کار منطق فازی کاملا با منطق های چند ارزشی سنتی متفاوت است، على الخصوص این که مفاهیم کلیدی این منطق مانند متغیر زبانی، قاعده اگر ... آن گاه ... فازی، سوری سازی فازی و فازی رهایی، تغییر محمولی، کیفیت درستی، اصل توسیع، قاعده استنتاج و استدلال الحاقی در سیستم‌های سنتی منطق‌های چند ارزشی مورد بحث قرار نگرفته‌اند.

سال
۱۳۹۱
تعداد صفحات
۳۰۸
شابک
9786002010292
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب منطق فازی و کاربردهای آن


 • نام کتاب منطق فازی و کاربردهای آن
 • نویسنده دکتر اسفندیار اسلامی
 • سال انتشار ۱۳۹۱
 • فرمت کتاب BKT
 • تعداد صفحات ۳۰۸
 • انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • شابک(ISBN) 9786002010292
 • نوبت چاپ 1
 • قیمت نسخه الکترونیک ۱۳‌,‌۵۰۰ تومان
 • قیمت نسخه چاپی ۲۷‌,‌۰۰۰ تومان


خرید یا کرایه
cancel
19