1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. کارشناسی علوم مهندسی
  4. شیمی عمومی مهندسی شیمی
  5. کتاب سیستم ها و فرآیندهای غشایی ترکیبی

سیستم ها و فرآیندهای غشایی ترکیبی


نویسندگان : آنجلو باسیل , کاترین چارکوزت

مترجمان : احسان صالحی , حمیدرضا کرمی


درباره کتاب سیستم ها و فرآیندهای غشایی ترکیبی

یک سیستم غشایی ترکیبی شامل دو یا تعداد بیشتری فرایند غشایی و یا ترکیب یک فرایند غشایی مانند مایکروفیلتراسیون، الترافیلتراسیون، نانوفیلتراسیون، اسمز معکوس، الکترودیالیز و جداسازی گازی با یک فرایند جداسازی متداول دیگر در یک سیکل صنعتی است. مزایای آن عبارتند از بهبود کیفیت محصول، فشرده سازی فضای عملیاتی، کاهش تاثیرات زیست محیطی و صرفه جویی در مصرف انرژی. کتاب سیستمها و فرایندهای غشایی ترکیبی مطالعات موردی بسیاری را برای آشنایی با کاربردهای سیستمهای ترکیبی غشایی در نمکزدایی از آب دریا، تصفیه پساب، و جداسازیهای زیستی در حوزه زیست فناوری و صنایع غذایی جمعآوری کرده است. این کتاب همچنین شامل کاربردهای غیرآلی این سیستمها مانند تلفیق راکتورهای و ترکیب IGCC غشایی با پیل سوختی، ترکیب فرایندهای غشایی با نیروگاههای سیکل ترکیبی گازی سازی راکتور غشایی با نیروگاه خورشیدی است.هر فصل کتاب مشتمل بر بررسی دقیق جنبه های فنی و مروری جامع بر پیشرفتها و اصلاحاتی است که به انتخاب یک سیستم غشایی ترکیبی در مقایسه با تکنولوژیهای متداول موجود می انجامد.

سال
۱۳۹۵
تعداد صفحات
۴۳۰
شابک
9786008668077
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب سیستم ها و فرآیندهای غشایی ترکیبیکتاب‌های مشابه کتاب سیستم ها و فرآیندهای غشایی ترکیبی


خرید یا کرایه
cancel
19