1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو ونانوالکترونیک
  4. فرآیند های کوانتمی اداوات نیمه هادی
  5. کتاب نظریه کوانتومی جامدات

نظریه کوانتومی جامدات


نویسنده : یونپ. اوریلی

مترجم : دکترسید اکبرجعفری


درباره کتاب نظریه کوانتومی جامدات

..

سال
۱۳۸۴
تعداد صفحات
۳۳۷
شابک
964847608X
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19