1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب معرفی گیاهان دارویی ضد سرطان ایران

معرفی گیاهان دارویی ضد سرطان ایران


نویسنده : مهردخت نجف پورنوایی


درباره کتاب معرفی گیاهان دارویی ضد سرطان ایران

مجموعه حاضر نتایج بخشی از تحقیقات انجام شده از طرح جامع تحقیق و بررسی امکان تهیه داروهای ضد سرطان در ایران با منشا گیاهی می باشد که به همت گروهی از محققین کشور از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی از سال 1384 شروع شده است. با توجه به اینکه اولین مرحله در این کار تیمی، شناسایی گیاهان دارویی ایران با خواص ضد توموری بوده است. طرحی تحت عنوان تحقیق و معرفی گیاهان دارویی ضد سرطان ایران با توجه به طب گیاهی قدیمی و جدید با مشارکت علمی و مالی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و مرکز خون و انکولوژی دانشگاه تهران اجرا شد که نتایج حاصل از این طرح در مجموعه آورده شده است.

سال
۱۳۸۶
تعداد صفحات
۲۷۰
شابک
978-964-473-261-4
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب معرفی گیاهان دارویی ضد سرطان ایرانکتاب‌های مشابه کتاب معرفی گیاهان دارویی ضد سرطان ایران


خرید یا کرایه
cancel
19