1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. ساخت پروتزهای دندانی
  4.   فیزیک پزشکی
  5. کتاب فیزیک حالت جامد (ویرایش دوم)

فیزیک حالت جامد (ویرایش دوم)


نویسندگان : اچ.ای. هال , ج.آر. هوک

مترجمان : دکترهادی اکبرزاده , دکترمهدی صفا


درباره کتاب فیزیک حالت جامد (ویرایش دوم)

.

سال
۱۱۱۱
تعداد صفحات
۵۳۳
شابک
11111111111
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب فیزیک حالت جامد (ویرایش دوم)کتاب‌های مشابه کتاب فیزیک حالت جامد (ویرایش دوم)


خرید یا کرایه
cancel
19