1. بوکت
 2. علوم تجربی
 3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
 4. دیرینه گیاه شناسی
 5. کتاب طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ‌های گیاهی منطقه بیرجند

طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ‌های گیاهی منطقه بیرجند


نویسنده : مسعود عباسی


درباره کتاب طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ‌های گیاهی منطقه بیرجند

گزارش حاضر دربرگیرنده‌ی شناخت اجمالی پوشش گیاهی در سطحی معادل 1562000 هکتار از اراضی جنوب شرق استان خراسان است. بر اساس یافته‌های طرح حاضر به طور کلی استفاده از اراضی در حال حاضر به این شرح است: تیپ‌های گیاهی با وسعت 427152 هکتار، 91/37 درصد کل منطقه‌ی مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است اراضی زراعی شامل اراضی آبی، دیم، باغ‌های مثمر، غیر مثمر، آیش‌ورها شده با وسعت 111846 هکتار 7/16 دصد کل منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. اراضی با پوشش گیاهی ناچیز یا بدون پوشش با مساحت 19190 هکتار 1/23 درصد کل محدوده‌ی مورد بررسی را دربر می‌گیرد. اراضی کویرها یا دریاچه‌های فصلی با آب شور که مساحتی معادل 3004 هکتار و 0/19 درصد کل عرصه‌ی مورد مطالعه را شامل می‌شود. اراضی صخره‌ای با مساحت 228 هکتار 0/01 درصد کل منطقه‌ی مورد مطالعه و سرانجام، اراضی ساخته شده و تاسیسات وسعتی معادل 580 هکتار را به خود اختصاص داده است.

سال
۱۳۸۳
تعداد صفحات
۱۷۴
شابک
964-473-219-7
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ‌های گیاهی منطقه بیرجند


 • نام کتاب طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ‌های گیاهی منطقه بیرجند
 • نویسنده مسعود عباسی
 • سال انتشار ۱۳۸۳
 • فرمت کتاب BKT
 • تعداد صفحات ۱۷۴
 • انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 • شابک(ISBN) 964-473-219-7
 • نوبت چاپ 1
 • قیمت نسخه الکترونیک ۲۲‌,‌۵۰۰ تومان


خرید یا کرایه
cancel
19