1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. امور زراعی و باغی
  4. گیاه شناسی
  5. کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 58: تیره پنیرک

فلور (فارسی) ایران شماره 58: تیره پنیرک


نویسنده : منیژه پاکروان


درباره کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 58: تیره پنیرک

تیره پنیرک و گونه‌های مختلف آن با اشاره به پراکندگی جغرافیایی هر یک در ایران و جهان مطالب کتاب را تشکیل می‌دهند. این شرح و معرفی با طرح‌های سیاه و سپید نیز نقشه انتشار گونه‌ها همراه است.

سال
۱۳۸۷
تعداد صفحات
۱۵۱
شابک
1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19