1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. مدیریت و بازرگانی دریایی
  4. بهره وری سازمانی
  5. کتاب 64روش برای کاهش هزینه و افزایش ارزش

64روش برای کاهش هزینه و افزایش ارزش


نویسندگان : کریستیان شول , رابرت کروموزر , مایکل استروهمر , رامون رومروپرز , آلنک تریپلات

مترجمان : مجتبی سلیمانی سه دهی , محمد ریاضی ارسی


درباره کتاب 64روش برای کاهش هزینه و افزایش ارزش

با توجه به اهمیت موضوع کاهش هزینه ها و منافع زیادی که اتخاذ راهبردهای صحیح به هنگام تامین مواد اولیه می تواند برای صنایع تولیدی کشور داشته باشد؛ آشنایی هرچه بیشتر تولید کنندگان کشورمان با این موضوع می تواند باعث توانمندسازی و افزایش قدرت رقابت پذیری تولیدات ملی در مقابل رقبای داخلی و خارجی گردد. از همین رو، کتاب حاضر که یکی از منابع جدید و پر مخاطب موضوع می باشد، ترجمه گردیده است. در کتاب صفحه شطرنج خرید، به طور خلاصه، 64 حوزه و 64 روش جداگانه قابل کاربرد برای کلیه صنایع در مواجهه با تامین کنندگان را به نمایش می گذارد. این 64 روش ماحصل دانش فنی است. کرتی که یکی از شرکت های پیشگام در مشاوره مدیریت در حوزه تدارکات است می باشد. این کتاب ارزشمند به وضوح ثابت می کند که تمامی موقعیت های تامین منابع در کسب و کارها را می توان با استفاده از یک راهبرد قابل انعطاف و آزمون و آزمایش شده مدیریت نمود

سال
۱۳۹۲
تعداد صفحات
۲۱۲
شابک
9789644694097
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب 64روش برای کاهش هزینه و افزایش ارزشکتاب‌های مشابه کتاب 64روش برای کاهش هزینه و افزایش ارزش



سوالات متداول


نحوه کرایه ایبوک 6 ماهه کتاب 64روش برای کاهش هزینه و افزایش ارزش به چه صورت است ؟

شما می توانید کتاب 64روش برای کاهش هزینه و افزایش ارزش را با قیمت ۷‌,‌۰۰۰ تومان از طریق بوکت کرایه کنید

نحوه کرایه ایبوک 3 ماهه کتاب 64روش برای کاهش هزینه و افزایش ارزش به چه صورت است ؟

شما می توانید کتاب 64روش برای کاهش هزینه و افزایش ارزش را با قیمت ۵‌,‌۰۰۰ تومان از طریق بوکت کرایه کنید

نحوه خرید ایبوک کتاب 64روش برای کاهش هزینه و افزایش ارزش به چه صورت است ؟

شما می توانید کتاب 64روش برای کاهش هزینه و افزایش ارزش را با قیمت ۱۰‌,‌۰۰۰ تومان از طریق بوکت خرید کنید

نسخه چاپی کتاب 64روش برای کاهش هزینه و افزایش ارزش چه قیمتی دارد ؟

نسخه چاپی موجود نمی باشد

نویسندگان کتاب 64روش برای کاهش هزینه و افزایش ارزش ؟

کریستیان شول , رابرت کروموزر , مایکل استروهمر , رامون رومروپرز , آلنک تریپلات

مترجمان کتاب 64روش برای کاهش هزینه و افزایش ارزش ؟

مجتبی سلیمانی سه دهی , محمد ریاضی ارسی

درباره کتاب 64روش برای کاهش هزینه و افزایش ارزش ؟

با توجه به اهمیت موضوع کاهش هزینه ها و منافع زیادی که اتخاذ راهبردهای صحیح به هنگام تامین مواد اولیه می تواند برای صنایع تولیدی کشور داشته باشد؛ آشنایی هرچه بیشتر تولید کنندگان کشورمان با این موضوع می تواند باعث توانمندسازی و افزایش قدرت رقابت پذیری تولیدات ملی در مقابل رقبای داخلی و خارجی گردد. از همین رو، کتاب حاضر که یکی از منابع جدید و پر مخاطب موضوع می باشد، ترجمه گردیده است. در کتاب صفحه شطرنج خرید، به طور خلاصه، 64 حوزه و 64 روش جداگانه قابل کاربرد برای کلیه صنایع در مواجهه با تامین کنندگان را به نمایش می گذارد. این 64 روش ماحصل دانش فنی است. کرتی که یکی از شرکت های پیشگام در مشاوره مدیریت در حوزه تدارکات است می باشد. این کتاب ارزشمند به وضوح ثابت می کند که تمامی موقعیت های تامین منابع در کسب و کارها را می توان با استفاده از یک راهبرد قابل انعطاف و آزمون و آزمایش شده مدیریت نمود

کتاب 64روش برای کاهش هزینه و افزایش ارزش در چه سالی چاپ شده است ؟

۱۳۹۲

ناشر کتاب 64روش برای کاهش هزینه و افزایش ارزش چه کسی است ؟

شرکت چاپ و نشر بازرگانی

کتاب 64روش برای کاهش هزینه و افزایش ارزش در چه پلتفرم هایی قابل مطالعه است ؟

قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت

شابک کتاب 64روش برای کاهش هزینه و افزایش ارزش چیست ؟

9789644694097

خرید یا کرایه
cancel
19