1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. دیپلماسی و سازمان های بین المللی
  4. اقتصاد محیط زیست
  5. کتاب اقتصاد محیط زیست - جلد 1

اقتصاد محیط زیست - جلد 1


نویسنده : چارلز دی کلستاد

مترجمان : سمیه امیرتیموری , علی دهقانی , اعظم رضایی


درباره کتاب اقتصاد محیط زیست - جلد 1

رشته اقتصاد محیط زیست از زمان چاپ ویرایش اول این متن در سال 1998 رشد چشمگیری داشته است. در طول دهه گذشته، تمرکز سیاستهای زیست محیطی تغییر رده و روشها و برنامههای جدیدی در اقتصاد محیط زیست توسعه یافته است. صرفاً به همین دلایل، ویرایش دوم ضروری است. اما تقریباً از روزی که ویرایش اول به بازار آمد، مشخص شده که میتوان با از بین بردن سطوح دشواری برخی از بخشهای کتاب، کیفیت آموزشی آن را بهبود بخشید.

سال
۱۴۰۰
تعداد صفحات
۴۱۰
شابک
978-622-6271-24-0
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19