1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. مطالعات فرهنگی
  4. ارتباطات بین فرهنگی
  5. کتاب فرهنگ عمومی

فرهنگ عمومی


نویسنده : دکتر محمدحسن میرزامحمدی


درباره کتاب فرهنگ عمومی

فرهنگ عمومی که به آن فرهنگ زندگی نیز گفته می شود برای درک تفاوت هایی است که گروه های مختلف فرهنگی مختلف با آن مواجه می شوند. فرهنگی که تاروپود ان را سنت ها و آداب و رسوم جامعه تشکیل می دهد و طی سالهای متمادی در مدرسه، دانشگاه و ... حاصل می شود...

سال
۱۴۰۰
تعداد صفحات
۱۶۳
شابک
978-600-5607-84-0
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19