1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 65: تیره میخک

فلور (فارسی) ایران شماره 65: تیره میخک


نویسنده : مهری دیناروند


درباره کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 65: تیره میخک

مخاطبان در این کتاب با تیره میخک و گونه‌های مختلف این گیاه نیز پراکندگی جغرافیایی آن در ایران و جهان آشنا می‌شوند. این مطالب که با طرح‌های سیاه و سپید همراه است؛ نقشه انتشار گونه‌ها و فهرست به پایان می‌رسد...

سال
۱۳۸۸
تعداد صفحات
۷۶
شابک
9789644733031
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 65: تیره میخککتاب‌های مشابه کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 65: تیره میخک


خرید یا کرایه
cancel
19