1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب راهبرد تامین پایدار مواد لیگنوسلولزی ایران

راهبرد تامین پایدار مواد لیگنوسلولزی ایران


نویسنده : دکتر عادل جلیلی


درباره کتاب راهبرد تامین پایدار مواد لیگنوسلولزی ایران

برای تدوین راهبرد مناسب تامین و تولید مواد لیگنوسلولزی کشور نیاز به شناخت عمیق و علمی از وضعیت کمی و کیفی عرضه و تقاضای این مواد در سطح جهان و همچنین ایران می باشد. داده ها و اطلاعات مربوط به صنایع چوب و کاغذ ایران، خصوصا صادرات و واردات چوب و کاغذ و نیز تولید چوب و کاغذ از طریق منابع مختلف از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان جنگلها و مراتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب ایران و … جمع آوری شد.

سال
۱۳۸۶
تعداد صفحات
۱۶۸
شابک
978-964-473-259-1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب راهبرد تامین پایدار مواد لیگنوسلولزی ایرانکتاب‌های مشابه کتاب راهبرد تامین پایدار مواد لیگنوسلولزی ایران


خرید یا کرایه
cancel
19