1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 39: تیره گل گاو زبان

فلور (فارسی) ایران شماره 39: تیره گل گاو زبان


نویسنده : محبوبه خاتم ساز


درباره کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 39: تیره گل گاو زبان

سی و نهمین شماره از مجموعه "فلور ایران" تیره گل گاوزبان با اشاره به پراکندگی جغرافیایی آن در جهان و ایران به گونه مصور همراه با نقشه انتشار گونه‌های مختلف آن معرفی شده است.

سال
۱۳۸۱
تعداد صفحات
۵۰۶
شابک
964-473-132-8
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 39: تیره گل گاو زبانکتاب‌های مشابه کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 39: تیره گل گاو زبان


خرید یا کرایه
cancel
19