1. بوکت
 2. علوم تجربی
 3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
 4. دیرینه گیاه شناسی
 5. کتاب مقدمه‌ای بر مهار سیلابها و بهره‌وری بهینه از آنها

مقدمه‌ای بر مهار سیلابها و بهره‌وری بهینه از آنها


نویسنده : سید آهنگ کوثر


درباره کتاب مقدمه‌ای بر مهار سیلابها و بهره‌وری بهینه از آنها

کتاب حاضر در چهار دفتر کلیات، آبیاری سیلابی، کاربرد گسترش سیلاب در تغذیه مصنوعی آبخوان هاو بندهای کوتاه خاکی تدوین شده است.غرض نویسنده از تالیف این کتاب طرح مسایلی چند و کوشش در نمایاندن راههایی ساده برای حل آنها می باشد. هرچند با پیشرفت روزافزون آب شناسی و دانش آبیاری و حضور کارشناسانی ارزشمند در ایران ممکن است کاربرد آبیاری سیلابی بازگشت به تاریکی قلمداد شود،‌لکن با توجه به تنگناهای موجود در تهیه و نگاهداری آب، احتمالاً این قدم کوچک راهگشای گامهای سترگ آیندگان خواهد بود

سال
۱۳۷۵
تعداد صفحات
۵۵۸
شابک
1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب مقدمه‌ای بر مهار سیلابها و بهره‌وری بهینه از آنها


 • نام کتاب مقدمه‌ای بر مهار سیلابها و بهره‌وری بهینه از آنها
 • نویسنده سید آهنگ کوثر
 • سال انتشار ۱۳۷۵
 • فرمت کتاب BKT
 • تعداد صفحات ۵۵۸
 • انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 • شابک(ISBN) 1
 • نوبت چاپ 1
 • قیمت نسخه الکترونیک ۷۱‌,‌۵۰۰ تومان


خرید یا کرایه
cancel
19