1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. دکترای پیوسته بیوتکنولوژی
  4. اصول مهندسی ژنتیک
  5. کتاب فناوری DNA نوترکیب و مهندسی ژنتیک گیاهی

فناوری DNA نوترکیب و مهندسی ژنتیک گیاهی


نویسندگان : دکتر علی نیازی , محمدصادق تقی‌زاده , دکتر علی مقدم


درباره کتاب فناوری DNA نوترکیب و مهندسی ژنتیک گیاهی

این کتاب جنبه‌های مختلف انتقال ژن اعم از انواع ناقل‌های انتقال و بیان و همچنین روش‌های انتقال و تایید تراریختگی گیاه در سطح ژنوم، ترانسکریپتوم و پروتیوم را شرح می‌دهد. علاوه بر این، کتاب حاضر، تکنیک‌های ضروری و پرکاربرد مهندسی ژنتیک اعم از PCR و انواع آن، جهش‌زایی هدفمند، خاموشی ژن، ویرایش ژنوم، کاربردهای مهندسی ژنتیک گیاهی و خالص‌سازی پروتیین‌های نوترکیب را ارایه می‌دهد که بسیار مورد علاقه پژوهشگران این حوزه می‌باشد. بر این اساس، کتاب درسی جامع و کاملی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در جهت درک بهتر و ارتقای سطح علمی خواهد بود.

سال
۱۴۰۰
تعداد صفحات
۵۲۰
شابک
978-964-462-555-8
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19