1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. مهندسی مرتع و آبخیزداری
  4. گیاهشناسی (1) (فیزیولوژی و تشریح)
  5. کتاب طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ های گیاهی استان مرکزی

طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ های گیاهی استان مرکزی


نویسنده : حمید رضا میرداودی و همکاران


درباره کتاب طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ های گیاهی استان مرکزی

طرح شناخت مناطق اکولوژیک که از سال 1368 در کشور به اجرا درامد. اجرای این طرح در محدوده استان مرکزی از سال 1389 اغاز شد. منطقه مورد بررسی با مساحتی بالغ بر 2917178 هکتار بین طول های جغرافیایی 48 درجه و 58 دقیقه تا 51 درجه و 05 دقیقه شرقی و عرض های جغرافیایی بین33 درجه و 23 دقیقه تا 35 درجه و 34 دقیقه شمالی واقع شده است.

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۱۳۳
شابک
978-964-473-383-3
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ های گیاهی استان مرکزیکتاب‌های مشابه کتاب طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ های گیاهی استان مرکزی


خرید یا کرایه
cancel
19