1. بوکت
  2. هنر
  3. صنایع دستی
  4. روان شناسی خلاقیت
  5. کتاب هنر و علم خلاقیت

کتاب هنر و علم خلاقیت


نویسنده : جورج اف. نلر

مترجم : دکتر سید علی اصغر مسدد


درباره کتاب هنر و علم خلاقیت

در این کتاب سعی شده به برخی از مفاهم اخیر آفرینش‌گری، جنبه‌ای نظری داده شودو فزون بر آن، راه‌هایی ارایه شود که آفرینش‌گری را بتوان در آموزش و پرورش ترغیب کرد و در کلاس درس مورد بررسی قرار داد. همچنین بتوان از نیروهای محرک فرایند آفرینش‌گری یعنی نیروهای آغازگری، تقویت و به کمال رساندن آن، ایده روشن‌تری به دست آورد و موقعیت بهتری برای ارتقای این فرایند در نوجوانان در پیش رو داشت.

سال
۱۴۰۰
تعداد صفحات
۱۲۸
شابک
964-462-157-3
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19