1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. حسابداری مدیریت (آموزشی - پژوهشی)
  4. بررسی مسائل جاری در حسابداری مدیریت
  5. کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته

کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته


نویسنده : رابرت مگی

مترجمان : دکتر محمد نمازی , شهلا ابراهیمی


درباره کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته

یکی از معتبرترین کتاب‌های حسابداری مدیریت در جهان است و در دانشگاه‌های برجسته دنیا تدریس می‌شود. مطالب این کتاب به شدت مورد نیاز استادان، دانشجویان، مدیران مالی و اجرایی حرفه‌ای است و مطالب حسابداری مدیریت را به گونه کمی و مبتنی بر مباحث ریاضی، آمار و مهندسی بیان نموده است.

سال
۱۳۹۲
تعداد صفحات
۵۸۵
شابک
978-964-462-447-6
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19