1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. متالوژی
  4. اصول سرپرستی
  5. کتاب اصول سرپرستی

کتاب اصول سرپرستی


نویسنده : ناصر صدرا ابرقویی


درباره کتاب اصول سرپرستی

در عصر حاضر مدیران و سرپرستان می توانند با بکارگیری امکانات موجود، ضمن هماهنگی با سایر واحدها از طریق تقسیم کار، راهنمایی، نظارت، کنترل و ارزیابی به شکلی مطلوب به رفع مشکلات، تنش ها، اعتصابات، استفاده بهینه از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری و ارتقای شاخص های بهره وری و کنترل خطرات و ... بپردازند.

سال
۱۴۰۰
تعداد صفحات
۲۳۸
شابک
978-600-5607-92-5
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19